Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Pasja informatyki
14-09-2021

Od 14 września, za każdą nową osobę, która zarejestruje się w eBOK i przejdzie na fakturę dostarczaną droga elektroniczną, PWK Wołów zasadzi 1 drzewo. Drzewa te będą różnorodne, a miejsca ich zasadzeń zostaną ustalone wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu miejskiego w Wołowie – precyzuje Rafał Borzyński, Prezes PWK Wołów.

Pasja informatyki
30-08-2021

Z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych, mogą dziś wystąpić utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Inwalidów Wojennych w Wołowie.

Pasja informatyki
12-08-2021

W poniedziałek, 16 sierpnia wznawiamy prace przy budowie kanalizacji na ul. Żeromskiego w Wołowie.

Pasja informatyki
09-08-2021

W związku z pracami na ul. Chopina, nastąpi chwilowe obniżenie ciśnienia dla odbiorców korzystających ze starej sieci w tym rejonie.

Pasja informatyki
03-08-2021

W związku z pracami na sieci wodociągowej, w środę 4 sierpnia, w godzinach 8.00 - 12.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w Łososiowicach.

Pasja informatyki
29-07-2021

Przerwa w dostawie wody w związku z prowadzoną w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 budową nowego wodociągu przy ul. Chopina, w nocy z 29.07.2021r. na 30.07.2021r. w godzinach od 23.00 do 4.00.

Pasja informatyki
26-07-2021

Aktualne wyniki badań wody dla SUW Stary Wołów, Bożeń, Dębno.

Pasja informatyki
22-07-2021

Podajemy wyniki badań wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubiąż:
✅ Odczyn pH: 7,2
✅ Mangan ug/l: 1,9
✅ Żelazo ug/l: 43
✅ Twardość wody mg CaCO3/l: 470