Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Pasja informatyki
01-03-2021

W związku z rozbudową sieci wodociągowej, mogą nastąpić w tym tygodniu czasowe przerwy w dostawie wody w okolicach ul. Powstańców Śląskich w Wołowie (od mostku na Juszce w dół).

Pasja informatyki
26-02-2021

Ponad 36 milionów złotych, blisko 5 kilometrów długości, nowe drogi, chodniki oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne – tak w skrócie można opisać najważniejszą inwestycję drogową Gminy Wołów, czyli przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338 . Prace ruszają już od 1 marca 2021 r. od strony ul. Kościuszki i obejmą również sieci wodociągowe.

Pasja informatyki
22-02-2021

Budowa zaplecza techniczno-sprzętowego czy zakup płuczki piasku, to jedne z kilku niezwykle ważnych inwestycji, które przyczyniły się do poprawy działalności oczyszczalni ścieków w Wołowie w 2020 r.

Pasja informatyki
19-02-2021

Przestawiamy aktualne wyniki badań wody w Stacji Uzdatniania Wody w Wołowie.

Pasja informatyki
18-02-2021

Ubiegły rok upłynął nam, przede wszystkim pod znakiem zakończenia budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Wołów, w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów”. Oprócz tego projektu zrealizowaliśmy jednak, jeszcze szereg inwestycji związanych z remontami i przebudową istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Pasja informatyki
16-02-2021

W 2020 roku PW-K zrealizowało 4 duże inwestycje zabezpieczające produkcję wody. Były to prace w Straszowicach, Starym Wołowie i Ratajach.

Pasja informatyki
08-02-2021

Rok 2020 zapamiętamy na długo. Zmienił wiele w naszym życiu, miał również ogromny wpływ na funkcjonowanie firm i instytucji. Również Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów musiało dostosować się błyskawicznie do otaczającej nas rzeczywistości. Trzeba pamiętać, że PW-K Wołów jest firmą szczególną.

Pasja informatyki
02-02-2021

W 2020 roku zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Wołów, w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów”