Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Pasja informatyki
27-08-2020
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, współorganizowanego przez nas konkursu:"Łap deszczówkę".

Pasja informatyki
10-08-2020

Rozpoczęliśmy prace przy przebudowie sieci wodociągowych na ulicach: Zielona Góra, Biała Góra i Oliwna Góra w Wołowie.

Pasja informatyki
30-07-2020

Przypominamy, że tylko do 5 sierpnia można przesyłać swoje zgłoszenia do gminnego konkursu "Łap deszczówkę".

Pasja informatyki
29-07-2020

Po modernizacji przepompowni na ul. Akacjowej w Mojęcicach, przyszedł czas na remont głównej stacji na ul. Głównej. Jest to ostatnia z czterech przepompowni w tej miejscowości, przewidziana do przebudowy,w związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacyjnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie.

Pasja informatyki
28-07-2020

Na zlecenie gminy Wołów, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów rozpoczęło akcję odkomarzania i odkleszczania terenów użyteczności publicznej w Gminie Wołów, (tj. skwerów, parków, terenów zielonych) za pomocą oprysków.

Pasja informatyki
27-07-2020

Na zlecenie gminy Wołów pracownicy naszej spółki realizują budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Jerzego Giedroycia w Wołowie.

Pasja informatyki
22-07-2020

Modernizujemy przepompownię na ul. Akacjowej w Mojęcicach.

Pasja informatyki
20-07-2020

W związku z przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020 r., Świętem Wniebowzięcia NMP, ustala się dzień wolny od pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, na  14 sierpnia 2020 r. (piątek).
W sytuacjach alarmowych prosimy o kontakt pod numerem: 71 389 27 56