Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Pasja informatyki
20-07-2020

W związku z przypadającym w sobotę 15 sierpnia 2020 r., Świętem Wniebowzięcia NMP, ustala się dzień wolny od pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, na  14 sierpnia 2020 r. (piątek).
W sytuacjach alarmowych prosimy o kontakt pod numerem: 71 389 27 56

Pasja informatyki
15-07-2020

Wspólnie z Gminą Wołów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania jest łącznie 30 beczek na wodę deszczową.

Pasja informatyki
14-07-2020

Dziś zaktualizowaliśmy nasze elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Nowy eBOK to nie tylko odświeżona szata graficzna, czytelne wykresy przedstawiające zużycie wody, ale również możliwość płatności online.

Pasja informatyki
08-06-2020

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Dz.U.2019.1437 t.j.) zabrania się wprowadzenia ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Pasja informatyki
22-05-2020

Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego Wołów kontynuują prace związane z przepięciem przyłączy do kanalizacji sanitarnej na ulicy Zielonej w Wołowie.

Pasja informatyki
10-05-2020

10 maja to Święto Pracownika Komunalnego. Z tej okazji, w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Gminy Wołów, składamy serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego Wołów, za zaangażowanie i codzienny wkład pracy w lepsze życie naszej społeczności.

Pasja informatyki
10-04-2020

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

Pasja informatyki
06-04-2020

Termin przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, dla mieszkańców Krzydliny Wielkiej, Krzydliny Małej i Domaszkowa przedłużony do września. Początkowo, termin ten, ustalony był na czerwiec tego roku, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, został przesunięty do końca września 2020 r.