Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Pasja informatyki
24-09-2020

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. informuje, że rozpoczęło prace polegające na wymianie dotychczasowych wodomierzy głównych na nowe, wyposażone w funkcję zdalnego odczytu.

Pasja informatyki
14-09-2020

Kontynuujemy akcję edukacyjną związaną z propagowaniem wykorzystania deszczówki. Tym razem beczka na deszczówkę trafiła do Przedszkola nr 2 "Słoneczko" w Wołowie.

Pasja informatyki
09-09-2020

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o. wykonało odwiert nowej studni w Stacji Uzdatniania Wody w Straszowicach. Wydajność nowego ujęcia jest bardzo obiecująca i pozwoli zapewnić wodę nawet podczas dużych upałów dla Pełczyna, Straszowic, Żychlina, Wróblewa, Garwołu i Miłcza.

Pasja informatyki
27-08-2020
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, współorganizowanego przez nas konkursu:"Łap deszczówkę".

Pasja informatyki
10-08-2020

Rozpoczęliśmy prace przy przebudowie sieci wodociągowych na ulicach: Zielona Góra, Biała Góra i Oliwna Góra w Wołowie.

Pasja informatyki
30-07-2020

Przypominamy, że tylko do 5 sierpnia można przesyłać swoje zgłoszenia do gminnego konkursu "Łap deszczówkę".

Pasja informatyki
29-07-2020

Po modernizacji przepompowni na ul. Akacjowej w Mojęcicach, przyszedł czas na remont głównej stacji na ul. Głównej. Jest to ostatnia z czterech przepompowni w tej miejscowości, przewidziana do przebudowy,w związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacyjnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie.

Pasja informatyki
28-07-2020

Na zlecenie gminy Wołów, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów rozpoczęło akcję odkomarzania i odkleszczania terenów użyteczności publicznej w Gminie Wołów, (tj. skwerów, parków, terenów zielonych) za pomocą oprysków.