Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wyniki badań wody w obiektach będących w eksploatacji PWK Wołów sp. z. o.o.

 Wyniki badan w PWK Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami.

  Odczyn Mangan Żelazo Data poboru próbki do badania
pH ug/l ug/l
SUW Wołów 7,1 0,82 27 2024-04-08
SUW Lubiąż 6,7 0,81 30 2023-10-06
SUW Straszowice 7,5 5,1 27 2023-10-06
SUW Bożeń 7,6 34,0 6,3 2023-10-06
SUW Dębno 7,2 <0,5 1,4 2023-10-06
SUW Krzydlina Mała 7,9 8,6 3,8 2023-11-06