Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wyniki badań wody w obiektach będących w eksploatacji PWK Wołów sp. z. o.o.

 Wyniki badan w PWK Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami.

  Odczyn Mangan Żelazo Data poboru próbki do badania
pH ug/l ug/l
SUW Wołów 6,9 0,58 18,0 2021-10-04
SUW Lubiąż 7,2 1,8 31 2021-08-11
SUW Straszowice 7,3 22,0 17 2021-08-11
SUW Bożeń 7,5 35,0 67 2021-08-11
SUW Dębno 7,3 0,0 5,3 2021-08-11
SUW Krzydlina Mała 7,2 17,0 6,6 2021-11-08