Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wyniki badań wody w obiektach będących w eskploatacji PWK Wołów sp. z. o.o.

 Wyniki badan w PW-K Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami. Informujemy, że najbliższy termin badania w monitoringu przeglądowym to 10.05.2021 (SUW Lubiąż).

  Odczyn Mangan Żelazo Data poboru próbki do badania
pH ug/l ug/l
SUW Wołów 7,1 2,1 16,8 2021-01-18
SUW Lubiąż 7,4 2,6 26 2020-06-01
SUW Straszowice 7,3 20 21 2021-04-12
SUW Stary Wołów 7,4 1,5 15 2019-04-10
SUW Bożeń 7,3 34 114 2019-09-02
SUW Dębno 7,4 1,0 < 4,0 2019-05-06
SUW Krzydlina Mała 7,3 < 1,0 < 4,0 2019-07-01