Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wyniki badań wody w obiektach będących w eskploatacji PW-K Wołów sp. z. o.o.

 

Daty badań wody w monitoringu przeglądowym:

- SUW Wołów - 18.01.2021

  Odczyn Mangan Żelazo Data poboru próbki do badania
pH ug/l ug/l
SUW Wołów 7,5 < 0,50 18 2020-12-07
SUW Lubiąż 7,4 2,6 26 2020-06-01
SUW Straszowice 7,7 12 49 2020-03-02
SUW Stary Wołów 7,4 1,5 15 2019-04-10
SUW Bożeń 7,3 34 114 2019-09-02
SUW Dębno 7,4 1,0 < 4,0 2019-05-06
SUW Krzydlina Mała 7,3 < 1,0 < 4,0 2019-07-01