Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Twardość wody jest skutkiem obecności szeregu różnych rozpuszczonych w niej jonów metali wielowartościowych, zwłaszcza kationów magnezu i wapnia, dlatego też zwykle wyraża się ją w miligramach węglanu wapnia na litr. Twardość to tradycyjna miara zdolności wody do reagowania z mydłem: woda twarda do wytworzenia piany wymaga zauważalnie więcej mydła. Dopuszczalny zakres wartości dla twardości wynosi 60-500 mg/l.

 

  Twardość wody Data poboru próbki do badania
mg CaCO3/l
SUW Wołów 250 2024-04-08
SUW Lubiąż 330 2023-02-06
SUW Straszowice 200 2022-08-01
SUW Bożeń 120 2023-03-06
SUW Dębno 190 2023-10-02
SUW Krzydlina Mała 190 2023-11-06

 

Tabelka przeliczników twardości wody :

Stopień twardości wody Jednostka twardości wody
mg CaCO3
Woda bardzo miękka < 100
Woda miękka 100 – 200
Woda średnio – twarda 200 – 350
Woda twarda

350 – 550

Woda bardzo twarda > 550

 

Średnia wartość twardości w wodzie przeznaczonej do spożycia w 2015 r.