Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.70.276.2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okresod dnia 20 sierpnia 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2024 r. na terenie gminy Wołów obowiązują następujące ceny i stawki opłat :

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

Odbiorcy indywidualni w okresie 1 - 12 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,75

5,13

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej w     rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

4,85 *

 

 5,24 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywną usługą e faktura

4,35*

4,70*

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

 

3,73 *

 

4,03 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody z aktywną usługą e faktura

3,23*

3,49*

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

4,68*

5,05*

Zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywna usługą e faktura

 

4,18 *

 

4,51 *

zł/odb/rozl.**

2.

Pozostali odbiorcy

w okresie 1-12 m-c

obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,88

5,27

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

4,85 *

 

5,24 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywną e faktura

4,35 *

4,70 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

3,73 *

4,03 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody z aktywną usługą e faktura

 

3,23 *

 

3,49 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

4,68 *

5,05 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

 

4,18 *

 

4,51 *

zł/odb/rozl.**

3.

Odbiorcy indywidualni w okresie 13 - 24 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,81

5,19

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

 

4,88 *

 

5,27 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywna usługą e faktura

4,38*

4,73*

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

3,74*

4,04*

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody z aktywną usługą e faktura

 

3,24 *

 

3,50 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

4,69*

5,07*

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

4,19 *

4,53 *

zł/odb/rozl.**

4.

Pozostali odbiorcy

w okresie 13-24 m-c

obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,89

5,28

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,88 *

5,27 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywna usługą e faktura

4,38 *

4,73 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

3,74 *

4,04 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody z aktywna usługa e faktura

3,24 *

3,50 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

4,69 *

5,07 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

4,19 *

4,53 *

zł/odb/rozl.**

5.

Odbiorcy indywidualni w okresie 25 - 36 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,86

5,25

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,89 *

5,28 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywną usługą e faktura

4,39 *

4,74 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

3,74 *

4,04 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody z aktywną usługą e faktura

3,24 *

3,50 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

4,70 *

5,08 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

4,20 *

4,54 *

zł/odb/rozl.**

6.

Pozostali odbiorcy

w okresie 25-36 m-c

obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody

4,98

5,38

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,89 *

5,28  *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywna usługą e faktura

4,39 *

4,74 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody

3,74 *

4,04 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody z aktywną usługą e faktura

3,24 *

3,50 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

4,70 *

5,08 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

4,20 *

4,54 *

zł/odb/rozl.**

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

Odbiorcy indywidualni w okresie 1 - 12 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

8,02

8,66

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,85 *

5,24 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywną usługą e faktura

4,35 *

4,70 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia

3,73 *

4,03 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia z aktywną usługą e faktura

3,23 *

3,49 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

 

4,68 *

5,05 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

 

4,18 *

4,51 *

zł/odb/rozl.**

2.

Pozostali odbiorcy w okresie 1 - 12 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

8,04

8,68

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,85 *

5,24 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywną usługą e faktura

4,35 *

4,70 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia

3,73 *

4,03 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia z aktywną usługą e faktura

3,23 *

3,49 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

 

4,68 *

5,05 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

 

4,18 *

4,51 *

zł/odb/rozl.**

3.

Odbiorcy indywidualni w okresie 13 - 24 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

8,12

8,77

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,88 *

5,27 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,38 *

4,73 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia

3,74 *

4,04 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia

3,24 *

3,50 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

4,69 *

5,07 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

 

4,19 *

4,53 *

zł/odb/rozl.**

4.

Pozostali odbiorcy w okresie 13 - 24 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

8,15

8,80

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,88 *

5,27 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywną usługą e faktura

4,38 *

4,73 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia

3,74 *

4,04 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia z aktywną usługą e faktura

3,24 *

3,50 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

 

4,69 *

5,07 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywna usługą e faktura

 

4,19 *

4,53 *

zł/odb/rozl.**

5.

Odbiorcy indywidualni w okresie 25 - 36 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

8,18

8,83

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,89 *

5,28 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywną usługą e faktura

4,39 *

4,74 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia

3,74 *

4,04 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia z aktywną usługą e faktura

3,24 *

3,50 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

 

4,70 *

5,08 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

 

4,20 *

4,54 *

zł/odb/rozl.**

6.

Pozostali odbiorcy w okresie 25 - 36 m-c obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

8,22

8,88

zł / m3

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego

4,89 *

5,28 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego z aktywną usługą e faktura

4,39 *

4,74 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia

3,74 *

4,04 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia z aktywną usługą e faktura

3,24 *

3,50 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego

4,70 *

5,08 *

zł/odb/rozl.**

 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego z aktywną usługą e faktura

4,20 *

4,54 *

zł/odb/rozl.**

Objaśnienia:

* w sytuacji, kiedy odbiorca jest jednocześnie odbiorcą usług przedsiębiorstwa wody i ścieków, będzie rozliczany tylko stawką opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę

** podstawą obliczenia stawki abonamentowej za okres rozliczeniowy jest 1 miesiąc; stawkę abonamentową mnożymy przez ilość miesięcy obejmujących okres rozliczeniowy

 
Decyzję o zatwierdzaniu nowych taryf podejmuje w trybie i terminie ustawowym organ regulacyjny. (Taryfa do pobrania w pliku PDF)

Do pobrania:

cennik na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ważny od dnia 1 lipca 2023 r. do pobrania w formacie PDF

format.pdf

 
cennik na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ważny od dnia 1 luty 2022 r. do pobrania w formacie PDF

format.pdf

 
cennik na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ważny od dnia 1 listopada 2019 r. do pobrania w formacie PDF

format.pdf

cennik na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ważny od dnia 1 kwietnia 2018 r. do pobrania w formacie PDF

format.pdf
cennik ważny od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. do pobrania w formacie PDF format.pdf