Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO – KANALIZACYJNEGO WOŁÓW SPÓŁKA Z O. O.

OGŁASZA TARYFY

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.289.2018.PK z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres
od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 1 lipca 2021 r. na terenie gminy Wołów obowiązują następujące ceny i stawki opłat :

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

Odbiorcy indywidualni w okresie 1 - 12 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody
4,09 4,42 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,00 * 4,32 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody
2,71 * 2,93 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,79 * 4,09 * zł/odb/rozl.**

2.

Pozostali odbiorcy

w okresie 1-12 m-c

obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody
4,31 4,65 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,00 * 4,32 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody
2,71 * 2,93 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,79 * 4,09 * zł/odb/rozl.**

3.

Odbiorcy indywidualni w okresie 13 - 24 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody
4,25 4,59 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,05 * 4,37 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody
2,77 * 2,99 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,83 * 4,14 * zł/odb/rozl.**

4.

Pozostali odbiorcy

w okresie 13-24 m-c

obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody
4,47 4,83 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,05 * 4,37 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody
2,77 * 2,99 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,83 * 4,14 * zł/odb/rozl.**

5.

Odbiorcy indywidualni w okresie 25 - 36 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 dostarczonej wody
4,28 4,62 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,10 * 4,43 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody
2,84 * 3,07 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,88 4,19 zł/odb/rozl.**

6.

Pozostali odbiorcy

w okresie 25-36 m-c

obowiązywania nowej taryfy

 • cena za 1 m3 dostarczonej wody
4,51 4,87 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,10 * 4,43 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody
2,84 * 3,07 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,88 * 4,19 * zł/odb/rozl.**
 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z VAT

1.

Odbiorcy indywidualni w okresie 1 - 12 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
6,77 7,31 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,00 * 4,32 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia
2,71 * 2,93 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,79 * 4,09 * zł/odb/rozl.**

2.

Pozostali odbiorcy w okresie 1 - 12 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
6,79 7,33 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,00 * 4,32 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia
2,71 * 2,93 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,79 4,09 zł/odb/szt.

3.

Odbiorcy indywidualni w okresie 13 - 24 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
7,59 8,20 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,05 * 4,37 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia
2,77 * 2,99 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,83 * 4,14 * zł/odb/rozl.**

4.

Pozostali odbiorcy w okresie 13 - 24 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
7,60 8,21 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,05 * 4,37 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia
2,77 * 2,99 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,83 4,14 zł/odb/szt.

5.

Odbiorcy indywidualni w okresie 25 - 36 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
7,93 8,56 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,10 * 4,43 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia
2,84 * 3,07 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,88 * 4,19 * zł/odb/rozl.**

6.

Pozostali odbiorcy w okresie 25 - 36 m-c obowiązywania nowej taryfy
 • cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
7,95 8,59 zł / m3
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza głównego
4,10 * 4,43 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o przepisy dot. przeciętnych norm zużycia
2,84 * 3,07 * zł/odb/rozl.**
 • stawka opłaty abonamentowej za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego
3,88 4,19 zł/odb/szt.

Objaśnienia:

* w sytuacji, kiedy odbiorca jest jednocześnie odbiorcą usług przedsiębiorstwa wody i ścieków, będzie rozliczany tylko stawką opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę

** podstawą obliczenia stawki abonamentowej za okres rozliczeniowy jest 1 miesiąc; stawkę abonamentową mnożymy przez ilość miesięcy obejmujących okres rozliczeniowy

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180), taryfy obowiązujące od 2 lipca 2018 r. zatwierdzone decyzją nr WR.RET.070.289.2018.PK przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obowiązują do dnia 01.07.2021 r.
Decyzję o zatwierdzaniu nowych taryf podejmuje w trybie i terminie ustawowym organ regulacyjny.

Do pobrania:

cennik na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ważny od dnia 1 listopada 2019 r. do pobrania w formacie PDF format.pdf
cennik na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ważny od dnia 1 kwietnia 2018 r. do pobrania w formacie PDF format.pdf
cennik ważny od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. do pobrania w formacie PDF format.pdf