Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Podłączenie do sieci

Dodatkowy wodomierz

Zawarcie umowy

Cennik

Regulamin
zaopatrzenia w wodę

Druki do pobrania

Wyniki badań
wody

Twardość wody