Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

"Modernizację i remont pokrycia dachowego wraz z wymianą orynnowania istniejącego budynku wieży ciśnień"

wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45260000-7


Termin składania ofert do 25.08.2022 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

format.pdf

 

DP

format.zip

 

Umowa

format.pdf

 

Załączniki edytowalne

format.zip

 

Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja

format.pdf