Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zaprojektowanie, dostawę i montaż wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71220000-6; 71232310-0; 71320000-7; 45111200-0; 45111291-4; 45300000-0; 45310000-3; 45311200-2; 45312310-3; 45315700-5; 09331200-0

Dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach do 50kWp i 30kWp na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Wołowie

Ogłoszenie

format.pdf

 

SIWZ

format.pdf

 

 

wzór umowy

format.pdf

 

 

załączniki do edycji

format.rar

 

Odpowiedzi na pytania Informacja

format.pdf

Informacja z otwarcia ofert Informacja

format.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja format.pdf