Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134100-8; 09132100-4

 

OLEJU NAPĘDOWEGO – w ilości szacunkowej do 100 000 litrów
BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb95 - w ilości szacunkowej do 10 000 litrów

GAZU LPG - w ilości szacunkowej do 3 000 litrów

Ogłoszenie

format.pdf

 

SIWZ

format.pdf

 

 

Formularz ofertowy do edycji

format.doc

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert Informacja

format.pdf

Informacja z otwarcia ofert Informacja

format.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja

format.pdf