Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zakup wg Wspólnego Słownika Zamówień główny kod CPV: 34144500-3, dodatkowy: 34144520-9,

POJAZDU ASENIZACYJNEGO

Ogłoszenie

format.pdf

 

SIWZ

format.pdf

 

 

załącznik edytowalny

format.pdf

 

 

pytania - 1 Pytania i odpowiedzi

format.pdf

pytania cd - 2 Pytania i odpowiedzi

format.pdf

pytania cd - 3 Pytania i odpowiedzi format.pdf
Informacja z otwarcia ofert informacja

format.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja

format.pdf