Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Obiekty bedące w eskploatacji PWK Wołów sp. z.o.o.

 

Stacje uzdatniania wody

Oczyszczalnie ścieków
Stacja Uzdatniania Wody w Wołowie Oczyszczalnia ścieków w Wołowie
Stacja Uzdatniania Wody w Lubiążu Oczyszczalnia ścieków w Lubiążu
Stacja Uzdatniania Wody w Straszowicach Oczyszczalnia ścieków w Bożeniu
 
Stacja Uzdatniania Wody w Bożeniu
Stacja Uzdatniania Wody w Dębnie
Stacja Uzdatniania Wody w Krzydlinie Małej
Obiekty na sieci wodociągowej: Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

Pompownie wody czystej (4 szt.):

 • Garwół,
 • Mojęcice PI,
 • Mojęcice PII,
 • Rataje,
 • Stary Wołów.

Pompownie ścieków, łącznie 53 szt., w tym w poszczególnych miejscowościach:

 • Mojęcice - 11 szt.
 • Uskorz Wielki - 2 szt.
 • Lubiąż - 1 szt.
 • Wołów - 8 szt.
 • Pełczyn - 2 szt.
 • Stary Wołów - 4 szt.
 • Lipnica - 2 szt.
 • Piotroniowice - 2 szt..
 • Łososiowice - 3 szt.
 • Siodłkowice - 2 szt.
 • Stęszów - 1 szt.
 • Warzęgowo - 6 szt.
 • Garwół - 3 szt.
 • Krzydlina Mała 2 szt.
 • Krzydlina Wielka 2 szt.
 • Domaszków 2 szt.