Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów

Spółka z o.o.

Informuje, że w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy opublikowanego na stronie Internetowej: www.pwk-wolow.pl

na stanowisko Inspektor Księgowości

została zatrudniona Pani:

Karolina Czerniec-Popławska zamieszkała w Wołowie

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie kwalifikacji wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych z zakresu wymaganego na to stanowisko oraz zaprezentowała dużą chęć pracy, co pozwala przypuszczać, że będzie w sposób prawidłowy i rzetelny wykonywała zadania na wymienionym stanowisku pracy.