Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów

Spółka z o.o.

 

Informuje, że w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy opublikowanego na stronie Internetowej: www.pwk-wolow.pl

 

na stanowisko Inspektor ds. Technicznych i Inwestycji

 

został zatrudniony Pan:

Piotr Olszewski zamieszkały w Wołowie

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełniał wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie kwalifikacji wykazał się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych z zakresu wymaganego na to stanowisko oraz zaprezentował dużą chęć pracy, co pozwala przypuszczać, że będzie w sposób prawidłowy i rzetelny wykonywała zadania na wymienionym stanowisku pracy.