Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów

Spółka z o.o.

 

Informuje, że w wyniku zamieszczonego ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy opublikowanego na stronie Internetowej: www.pwk-wolow.pl

 

na stanowisko Inspektor ds. Technicznych i Inwestycji

nie zatrudniono nikogo.

Uzasadnienie:

Na rekrutację nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne.