Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

określone w ogłoszeniu o naborze nr ref.: PWK/2/DK02/19

 

na stanowisko Dyrektor ds. Komunikacji i Obsługi Klienta

(nazwa stanowiska)

 

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Gołąb

Michał

 

 

 

Osobę wyżej wymienioną zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która rozpocznie się w dniu 6 września 2019r. o godzinie 1000

w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o. o. ul. Ogrodowa 16, 56-100 Wołów.