Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr ref.: PWK/1/FK01/18

 

Lp. Nazwisko Imię
1. Ziombra Justyna
2. Czerniec-Popławska Karolina