Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

określone w ogłoszeniu o naborze nr ref.: PWK/2/DT02/20

 

na stanowisko Inspektor ds. Technicznych i Inwestycji

(nazwa stanowiska)

 

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Olszewski

Piotr

 

 

 

Osobę wyżej wymienioną zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która rozpocznie się w dniu 16 grudnia 2020r. o godzinie 1000

w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o. o. ul. Ogrodowa 16, 56-100 Wołów.