Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Oferujemy usługi przewozu towarów, wynajmu sprzętu, oraz specjalistyczne usługi w zakresie wodociągowym i kanalizacyjnym.

Dzięki współpracy z akredytowanymi laboratoriami wykonujemy również analizy laboratoryjne wody.

Prosimy o kontakt z Działem Technicznym, ul. Ogrodowa 16, 56-100 Wołów:

tel. 71 389 11 32 wew. 4
tel. 71 389 16 27 wew. 4

 

Podane ceny są cenami netto. Dolicza się do nich podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

1 Usługa przewozu towarów pojazdem wraz z kierowcą    
a) FS Lublin 103,00 zł/h 2,60 zł/km
b) FIAT DUCATO 92,00 zł/h 2,30 zł/km
c) Fiat Fiorino 87,00 zł/h

 2,20 zł/km

d) ciągnik z przyczepą Zetor 121,00 zł/h  

 

2

Usługi wykonywane w podziale na strefy odległości od siedziby Przedsiębiorstwa Strefa I  Strefa II
b) wynajem samochodu asenizacyjnego (poza usługą opróżniania szamba) 177,00 zł/h * 315,00 zł/h *
c) udrożnienie sieci kanalizacyjnej 138,00 zł/h * 184,00 zł/h *
d) hydrodynamiczne czyszczenie sieci kan. 211,00 zł/h * 257,00 zł/h *
e) zaplombowanie wodomierza 45,00 zł/szt. 89,00 zł/szt.
f) zamknięcie/otwarcie dostawy wody (w tym na wniosek odbiorcy) 124,00 zł/szt. 168,00 zł/szt.
g) wymiana wodomierza do odczytu zdalnego(bez nakładki) Ø 15 lub Ø 20 mm 178,00 zł/szt. 222,00 zł/szt.
h) wymiana wodomierza do odczytu zdalnego wraz z nakładką Ø 15 lub Ø 20 mm 320,00 zł/szt. 364,00 zł/szt.
i) montaż nakładki na wodomierzu Ø 15 lub Ø 20 149,00 zł/szt. 193,00 zł/szt.
* W przypadku wykonywania usług związanych z wywozem nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym oraz udrażniaia lub czyszczenia kanalizacji
po godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. w dni robocze w godzinach 15 - 7 oraz w dni wolne od pracy, ceny za usługę związaną z wywozem nieczystości płynnych, usługi udrażniania lub czyszczenia sieci kanalizacji zwiększa się o 100 %.
3 Usługi pozostałe    
 b) wynajem koparki JCB Hydradig z operatorem 195,00 zł/h  
c) wynajem miniładowarki Bobcat z operatorem 120,00 zł/h  
d) wynajem zagęszczarki z obsługą 74,00 zł/h  
e) wynajem ubijaka wibracyjnego z obsługą 82,00 zł/h  
f) wynajem przecinarki do asfaltu wraz z obsługa 83,00 zł/h  
g) wynajem sprężarki spalinowej z obsługą 160,00 zł/h  
h) wynajem agregatu hydraulicznego z obsługą 120,00 zł/h  
4 Konsultacje techniczne w terenie Strefa I  Strefa II
    76,00 zł/h 120,00 zl/h
5 Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego Strefa I  Strefa II
    156,00 zł/h 200,00 zł/h
6 Uzgodnienie dokumentacji projektowej    
    122,00 zł/szt.  
7 Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów    
    374,00 zł/pomiar  
8 Pobór wody z hydrantu pod nadzorem    
a) ul. Ogrodowa 18,00 zł + koszt pobranej wody
b) strefa I 76,00 zł + koszt pobranej wody
c) strefa II 120,00 zł + koszt pobranej wody
9 Kalkulacja kosztorysu    
  Stawka roboczogodziny przyjmowana do kalkulacji kosztorysu 25,00 zł/h  
10 Wykonanie analiz laboratoryjnych wody    
a) odczyn pH 8,60 zł/analizę  
b) żelazo 51,50 zł/analizę  
c) mangan 44,50 zł/analizę  
11 Odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni     
  Przeróbka i zagospodarowanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków 177,00 zł/m3