Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z awarią sieci energetycznej, wystąpi przerwa w dostępie do wody, we wszystkich miejscowościach w obrębie działania Stacji Uzdatniania Wody w: Lubiążu, Krzydlinie Małej, Straszowicach i Dębnie. Planowany powrót zasilania, tym samym wody, do godz. 21:45.