Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Dziś, tj. 23.04.24 r. (wtorek) w godzinach 12:30 - 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicy Inwalidów Wojennych w Wołowie.
 
Przerwa spowodowana jest przebudową sieci wodociągowej. Brak dostaw wody również na ulicy Powstańców Śląskich, Świerkowej oraz części Modrzewiowej,
 
dziękujemy za wyrozumiałość.