Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Do godz. 11.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w Pełczynie i Wróblewie. Nasza ekipa usuwa wyciek na sieci wodociągowej na wysokości kościoła w Pełczynie.