Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8.30 na ul. Tadeusza Kościuszki i bocznych. Przewidywany czas wznowienia dostawy wody - ok. 12.00