Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W sobotę, 23 stycznia 2021 r. od godz. 9.00 , w związku z koniecznością naprawy sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Wiśniowej w Wołowie. Planowany czas naprawy: około 3 godzin.