Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, nastąpi przerwa w dostawie wody w tej okolicy (ul. Kościuszki, Zaułek Zielony) Planowany czas naprawy: około 4 godzin.