Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z dzisiejszymi pracami konserwacyjnymi, możliwe są okresowe przerwy w dostawie wody na ul. Dębowej i Uskorskiej w Wołowie.