Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Na zlecenie Gminy Wołów rozpoczęliśmy realizację II etapu budowy sieci wodno - kanalizacyjnej na "Ptasim Osiedlu" w Wołowie. Łączna kwota zadania to 1 461 925,90 zł. Długość budowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 853 m a sieci wodociągowej 807 m. W ramach prac wykonane zostaną też 32 przyłącza wodociągowe. Cała inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.