Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Zachęcamy do rejestracji w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta wołowskich wodociągów. EBok to dla klientów duże ułatwienie. Przede wszystkim:
- możliwość kontrolowania wydatków
- stały wgląd do faktur
- możliwość przesyłania odczytów licznika
- możliwość składania wniosków i reklamacji
- powiadomienia email i sms o fakturach, terminach płatności, awariach i wyłączeniach wody

Dodatkowo na czytelnym wykresie, pokazane jest zużycie wody w ostatnich miesiącach. Żeby otrzymać dostęp, wystarczy założyć konto, podając numer klienta i numer faktury. Będziemy stale rozwijać nasz serwis. W kolejnych miesiącach wprowadzimy możliwość płatności online za rachunki.