Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniach od 10.10.2022r. do 14.10.2022r. w godz. od 2200 - 600 przeprowadza okresowe płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta Wołowa. Za ewentualne utrudnienia związane z obniżeniem ciśnienia wody w sieci przepraszamy.