Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

W związku z pracami przy wymianie sieci wodociągowej, na drodze wojewódzkiej 338, w poniedziałek 26 września 2022 r., nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Mickiewicza i Kolejowej. Planowana przerwa potrwa od. ok. godz. 10.00 do godz. 13.00. Podane godziny prac są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec skróceniu albo wydłużeniu.