Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W styczniu pracownicy PWK Wołów wspólnie z przedstawicielami firmy Hydro-Partner z Leszna zmodernizowali przepompownie ścieków w Mojęcicach. Przepompownie w Mojęcicach - PD1 na ulicy Długiej oraz PKR na ulicy Kwiatowej, zostały poddane gruntownej modernizacji. Wymienione zostały pompy, osprzęt oraz szafa sterownicza. Dzięki tej inwestycji, wartej około 150 tysięcy złotych, zwiększona została wydajność przepompowni, które teraz będą mogły przejąć większą ilość ścieków z oddanej do użytkowania nowej sieci kanalizacyjnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie. Inwestycja ta zrealizowana została w ramach projektu "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów" finansowanego ze środków UE. W I kwartale 2020 r. planowana jest modernizacja kolejnych dwóch przepompowni ścieków w Mojęcicach.