Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wywiad z Prezesem PWK Wołów Rafałem Borzyńskim. W rozmowie z Kurierem Gmin m.in. o najbliższych planach inwestycyjnych naszego Przedsiębiorstwa.