Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Flota Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów powiększyła się o nowy wóz asenizacyjny. Nowa „beczka”, o wartości 430 000 złotych, jest na podwoziu marki Mercedes, a jej pojemność wynosi 10 000 litrów. To 3 pojazd tego typu w naszym przedsiębiorstwie. W związku z jego zakupem, czas oczekiwania na wywóz szamba albo osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, znacząco się skrócił.

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości, w przypadku użytkowania szamba lub przydomowej oczyszczalni, powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy.