Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych, mogą dziś wystąpić utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Inwalidów Wojennych w Wołowie.