Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W poniedziałek, 16 września wznawiamy prace przy budowie kanalizacji na ul. Żeromskiego w Wołowie.

W ramach inwestycji powstaną:
- 282 metry kanalizacji grawitacyjnej
- 190 metrów kanalizacji tłocznej
- 1 przepompownia ścieków
Do nieruchomości będących w zasięgu inwestycji zostaną wykonane sięgacze przyłączeniowe zakończone studzienką rewizyjną w granicy działki.

Przepraszamy za utrudnienia.