Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

W związku z pracami na ul. Chopina, nastąpi chwilowe obniżenie ciśnienia dla odbiorców korzystających ze starej sieci w tym rejonie.