Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z pracami na sieci wodociągowej, w środę 4 sierpnia, w godzinach 8.00 - 12.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w Łososiowicach.