Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Kontynuujemy wymianę wodomierzy na wodomierze zdalnego odczytu. Wymiany będą dokonywane od poniedziałku do piątku, po godzinie 15, oraz w soboty od godzin rannych. Prosimy mieszkańców o umożliwienie pracownikom wykonanie zleconego zadania. Wymiana wodomierzy jest darmowa. Dodatkowo każdy licznik jest wyposażony w nakładkę do zdalnego odczytu stanu wody.