Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z podłączeniem nowych odbiorców, dziś, w godz. od 11.00 do 13.30, nastąpi  przerwa w dostawie wody na ul. Krzywy Wołów od numeru 9a do 49a.