Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Podajemy wyniki badań wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Straszowicach:

✅ Odczyn pH: 7,3
✅ Mangan ug/l: 20
✅ Żelazo ug/l: 21
✅ Twardość wody mg CaCO3/l: 130


🕐 Data poboru próbki do badania: 12.04.2021

Zawsze aktualne wyniki badań wody znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.pwk-wolow.pl/.../strefa.../wyniki-badan-wody