Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z pracami na sieci wodociągowej, w czwartek 29 kwietnia, w godzinach 12.00 - 14.00, nie będzie wody w Prawikowie.