Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z przypadającym w sobotę 1 maja 2021 r., Świętem Pracy, ustala się dzień wolny od pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, na 28 maja 2021 r. (piątek).
W sytuacjach alarmowych prosimy o kontakt pod numerem: 71 389 27 56