Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

15 kwietnia (czwartek) planujemy odcięcie starego wodociągu w ul. Tadeusza Kościuszki w Wołowie. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawie wody dla całej ulicy Tadeusza Kościuszki, Zaułek Zielony i części ul. Leśnej (prawa strona od skrzyżowania Leśna/Kościuszki w kierunku przejazdu). Woda zostanie zamknięta o godz. 9:00, a przywrócenie najpóźniej o 14:00.