Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Stacja Uzdatniania Wody w Straszowicach zaopatruje w wodę miejscowości Straszowice, Pełczyn, Miłcz, Miłcz Leśny, Żychlin, Garwół, Sławowice, Wróblewo. Wydajność projektowa SUW wynosi Q=480 m3/d.

Informacja na temat jakości wody z dnia 07.04.2017 r.

Woda uzdatniona spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).