Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OPIS OGÓLNY 

Oczyszczalnia ścieków w Bożeniu obsługuje część miejscowości, tj. byłe PGR-owskie osiedle - 12 budynków czterorodzinnych.
Oczyszczalnia powstała w roku 1984. Ścieki z osiedla dopływają grawitacyjnie do osadnika gnilnego i dalej są przepompowywane do trzech stawów biologicznych połączonych szeregowo. Po stawach ścieki odpływają do odbiornika - rów melioracyjny Młynówka i dalej do rzeki Jezierzycy.
Skład ścieków oczyszczonych reguluje pozwolenie wodno-prawne.

PARAMETRY ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH I OCZYSZCZONYCH  (wartości średnie za 2015 r.):

Wskaźniki Jednostka Ścieki oczyszczone Wartości dopuszczalne
BZT5 gO2/m3 7 40
CZHT gO2/m3 38 150
zawiesina ogólna g/m3 15 50