Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Z powodu prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej, w dniu 26.03.2021 r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 14.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Sławowice.