Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Ponad 36 milionów złotych, blisko 5 kilometrów długości, nowe drogi, ronda, chodniki, ścieżki rowerowe oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne – tak w skrócie można opisać najważniejszą inwestycję drogową Gminy Wołów, czyli przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338 . Prace ruszają już od 1 marca 2021 r. od strony ul. Kościuszki. W ramach prac zostanie wybudowana nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, nowe oświetlenie uliczne. Zostanie wybudowana lub przebudowana kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa, sieci w tym sieci wodociągowe. W związku z tym, przez najbliższe 3 miesiące mieszkańcy ul. Tadeusza Kościuszki oraz przyległych ulic, muszą liczyć się z czasowymi przerwami w dostawie wody. Pracownicy PW-K Wołów będą wykonywać prace modernizacyjne sieci wodociągowej, która na odcinku ul. Kościuszki wymaga całkowitej wymiany.

Wyłączenia wynikające z realizacji zadania będziemy realizować po godzinie 8:00, tak aby mieszkańcy zdążyli wyjść do pracy/szkoły. Pierwsze wyłączenie planujemy na 2/3 marca i może ono potrwać ok. 4 godzin. Kolejne przerwy mogą wynikać z awarii dotychczasowej sieci, które mogą występować z uwagi na jej stan i prace które będą prowadzone w jej obrębie. Nie powinny jednak one trwać dłużej niż dwie godziny.

Dzięki temu już od czerwca br. na tzw. Zatorzu w Wołowie woda dostarczana będzie zupełnie nową siecią wodociągową.