Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Warto przypomnieć, że oczyszczalnia ścieków w Wołowie funkcjonuje od roku 1992. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną opartą o technologię osadu czynnego z pogłębionym usuwaniem biogenów. Do oczyszczalni doprowadzane są kolektorem kanalizacji ogólnospławnej ścieki komunalne z miasta Wołowa i okolicznych miejscowości: Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Piotroniowice, Łososiowice, Lipnica, Mojęcice, Stary Wołów, Pełczyn, Warzęgowo, Stęszów, Siodłkowice, Garwół. Docelowo planowane jest podłączenie do systemu kanalizacyjnego miasta, a tym samym do oczyszczalni ścieków w Wołowie, miejscowości: Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka i Domaszków.

W 2020 r. w wołowskiej oczyszczalni ścieków zrealizowaliśmy szereg inwestycji. Jedną z ważniejszych jest montaż płuczki piasku. Ma ona za zadanie oczyszczać piasek z zawiesiny organicznej. Dzięki wyposażeniu jej w ocieplony płaszcz i ogrzewanie, przystosowana została do pracy w terenie otwartym, w warunkach zimowych. Zastosowanie nowego urządzenia w procesie technologicznym zredukuje ilość piasku do zagospodarowania, co da wymierne efekty w kosztach przekazania odpadów do utylizacji. Wartość tej inwestycji to ponad 113 tysięcy złotych, ale trzeba pamiętać, że piasek pochodzący z odpadów to zawsze duże obciążenie ekonomiczne dla oczyszczalni ścieków. Z drugiej strony jest to surowiec o dużym potencjale, a jego odzysk i ponowne zagospodarowanie, daje nie tylko realne korzyści finansowe, ale także wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego oraz rozwój zrównoważony z poszanowaniem zasobów.

 

ZAKUPY I INWESTYCJE w 2020 r. - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

1

Oczyszczalnia Ścieków w Wołowie

Zakup i montaż płuczki piasku

kpl.

1

2

Oczyszczalnia Ścieków w Lubiążu

Zakup kontenerów na odpady (skratki, zawartość piaskowników) - ocynkowane

szt.

2

3

Oczyszczalnia Ścieków w Wołowie

Budowa budynku zaplecza techniczno-sprzętowego w ramach inwestycji „Przebudowa magazynu osadów wraz z instalacją higienizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków w Wołowie”

kpl.

1

4

Oczyszczalnia Ścieków w Wołowie

Remont pomieszczeń hali dmuchaw

kpl.

1

5

Oczyszczalnia Ścieków w Wołowie

Zakup pojemników na odpady 1100

szt.

3

6

Oczyszczalnia Ścieków w Wołowie

Zakup półautomatu spawalniczego

kpl.

1